Korzyści dla właściciela

    W ramach usługi kompleksowa obsługa najmu, wykonujemy wszystkie czynności związane z wynajmem mieszkania. Powierzając nam zarządzanie swoim mieszkaniem, właściciel zyskuje między innymi:

  • Skrócenie okresów bez najmu, gdyż nasze wieloletnie doświadczenie i stosowane procedury gwarantują wybór solidnych i stabilnych finansowo najemców
  • Regularne wpływy z najmu, gdyż stosowane procedury (między innymi monitoring płatności) pozwalają szybciej reagować i egzekwować należności
  • Bezpieczeństwo, gdyż przygotowujemy i podpisujemy kompletne umowy najmu wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami (między innymi: prawidłowo sporządzonym protokołem zdawczo-odbiorczym)
  • Wolny czas, gdyż zajmiemy się przygotowaniem mieszkania, prezentacją nieruchomości przyszłym najemcom, zawrciem umowy najmu, regularną kontrolą mieszkania oraz opieką techniczną nad mieszkaniem
  • Spokój, gdyż w oparciu o stosowne pełnomocnictwo reprezentujemy właściciela wobec najemców i instytucji

DalejWsteczStart