Pobór należności

    W ramach usługi kompleksowa obsługa najmu, wykonujemy wszystkie czynności związane z wynajmem mieszkania. Po zawarciu umowy najmu zajmujemy się bieżącą obsługą umowy. Między innymi pobieramy należności od najemców i przekazujemy kwoty za najem właścicielowi mieszkania.

W trakcie trwania umowy najmu wykonujemy szereg czynności, między innymi

DalejWsteczStart