Działania windykacyjne

    W ramach usługi kompleksowa obsługa najmu, wykonujemy szereg czynności związanych z obsługą mieszkań przeznaczonych na wynajem. W trakcie trwania umowy najmu codziennie monitorujemy wpływające należności. W przypadku, gdy najemca spóźnia się z regulowaniem płatności niezwłocznie uruchamiamy procedury windykacyjne, zmierzające do wyegzekwowania należności wynikających z umowy najmu.

DalejWsteczStart