Przekazanie właścicielowi należności za najem

    W ramach usługi kompleksowa obsługa najmu,  wykonujemy wszystkie czynności związane z przygotowaniem mieszkania do najmu, pozyskaniem najemcy, podpisaniem umowy najmu, poborem należności z tytułu umowy najmu, przekazaniem należności należnych właścicielowi, opłaceniem rachunków oraz rozliczeniem najemcy.

Po otrzymaniu należności od najemcy niezwłocznie przekazujemy należną kwotę właścicielowi mieszkania. Przelew na rachunek bankowy właściciela wykonywany jest nie później niż 7. dnia od otrzymania należności od najemcy.

DalejWsteczStart