Zawarcie umowy najmu

    W ramach usługi poszukujemy najemców, prezentujemy mieszkanie ale również zawieramy umowę na najem mieszkania. Przed zawarciem umowy sprawdzamy wiarygodność i wypłacalność najemcy oraz sporządzamy protokół zdawczo-odbiorczy. Po zawarciu umowy jeden egzemplarz przekazujemy właścicielowi.

Na zawarciu umowy najmu nasza opieka się nie kończy. Przez cały okres trwania umowy opiekujemy się mieszkaniem. Prowadzimy monitoring płatności, pobieramy opłaty od najemcy opłacamy wszystkie rachunki związane z wynajmowanym mieszkaniem. Przekazujemy kwotę najmu na konto właściciela mieszkania. W razie potrzeby organizujemy usunięcie usterki

DalejWsteczStart