Rozliczenie najemcy

    Po zakończeniu umowy, sporządzimy końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

Na podstawie umowy najmu, początkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego oraz naliczeń ze spółdzielni czy też faktur za media, dokonamy  prawidłowego rozliczenia najemcy. Istotne jest to, aby najemca opłacił wszystkie należności wynikające z jego zużycia. Nasze wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu najmu, gwarantuje że najemca uiści wszystkie należności wynikające z własnego zużycia, a nie tylko prognozy dostawców poszczególnych mediów.

Rozliczenie najemcy jest kluczowym elementem każdej umowy najmu. Błędne rozliczenie może prowadzić do ogromnych strat.

DalejWsteczStart