Monitoring płatności

    W ramach usługi: Kompleksowa obsługa najmu, przez cały okres trwania umowy najmu, prowadzimy monitoring płatności. W przypadku, gdy najemca spóźnia się z regulowaniem należności przystępujemy do działań windykacyjnych.

Działania windykacyjne przeprowadzone w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie, przynoszę oczekiwane efekty, bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

DalejWsteczStart